Serc

Valkenburg

Geschiedenis Valkenburg

Valkenburg is een woonkern in de gemeente Katwijk en een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. In 2006 telde Valkenburg 3900 inwoners.

De voormalige gemeente Valkenburg had een oppervlakte van 5,74 km² (waarvan 0,23 km² water). Binnen de gemeentegrenzen lagen geen andere kernen. Sinds 2006 is Valkenburg onderdeel van de gemeente Katwijk. Het vliegkamp krijgt een andere bestemming. Er zullen voornamelijk woningen worden gebouwd en er zal ook ruimte zijn voor bedrijven en recreatie. Over het definitieve Masterplan Locatie Valkenburg wordt door de Katwijkse gemeenteraad, naar verwachting in juni 2013, een besluit genomen.

Valkenburg is ontstaan uit het ambacht Valkenburg-Katwijk, dat zich aan de zuidzijde van de Oude Rijn uitstrekte tot aan de Noordzee. Het was het oudste van de drie dorpen in het ambacht, Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg. Oorspronkelijk maakte het ambacht deel uit van het bisdom Utrecht, in de twaalfde eeuw ging het echter over naar de graven van Holland, waar het deel uitmaakte van het baljuwschap Rijnland.