Serc

Rijnsburg

Geschiedenis Rijnsburg

Rijnsburg is een woonkern in de gemeente Katwijk in Zuid-Holland. Het overwegend protestants-christelijke Rijnsburg staat vooral bekend om zijn bloembollenteelt en zijn vestiging van FloraHolland. Rijnsburg ligt in de Bollenstreek.

De gemeente Rijnsburg is per 1 januari 2006 gefuseerd met de gemeenten Katwijk en Valkenburg, tot de nieuwe gemeente Katwijk met ruim 60 duizend inwoners. In 2006 had de plaats Rijnsburg 14.850 inwoners.

Hoewel er voor de jaartelling al mensen op de gronden van Rijnsburg woonden was er in de zesde eeuw pas sprake van een echt dorp. De Friezen hadden zich hier gevestigd en archeologische vondsten wijzen erop dat sprake was van een elitaire nederzetting. Een kerkelijk geschrift uit 750 spreekt van 'Rudolfsheim dat nu Rinasburg wordt genoemd'. Op 10 augustus 975 won graaf Dirk II in Rinasburg een gevecht tegen de West-Friezen. Uit dankbaarheid stichtte hij een kapel voor de heilige Laurentius.